Środa, 18 października 2017 roku
Adresy, telefony
Information About the 10th Liceum in Cracow
Komisja Edukacji Narodowej
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2017 / 2018
Czyli jak do nas najwygodniej dojechać
Znani ludzie, którzy opuścili mury naszej szkoły
Profile klas
Ważne daty w roku szkolnym
Co nas czeka...
Regulamin rekrutacji. Informacje dla kandydatów
Informacja MEN o reformie edukacji
Zamówienia publiczne X LO w Krakowie
Informacje o wynajmach,dzierżawach,użyczeniach pomieszczeń.
Administratorzy, redaktorzy...
 
▼ Ślubowanie uczniów klas pierwszych

 

W dniu 13 października 2017 roku odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych X LO. Uroczystość odbyła się w auli księdza Tischnera w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszyscy uczniowie odśpiewali hymn państwowy, a po przemówieniu Pani Dyrektor Tamary Cieśli przedstawiciele klas pierwszych złożyli ślubowanie na Sztandar Szkoły. Uroczystość swoim wykładem uświetnił dr hab. Marcin Brocki Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

▼ Czyste powietrze w Krakowie

Nasza szkoła bierze udział w projekcie "Czyste powietrze w Krakowie". Do połowy października br. w ramach projektu wybrane klasy pierwsze i drugie uczestniczyły w warsztatach prowadzonych przez doświadczonych edukatorów, w tym pana Macieja Skinderowicza.

Celem projektu "Czyste powietrze w Krakowie" jest edukacja ekologiczna uczniów dotycząca poprawy jakości powietrza w Krakowie. W czasie warsztatów poruszano takie zagadnienia jak: źródła zanieczyszczeń powietrza i ich wpływ na zdrowie, smog, niska emisja, jakość powietrza związana z transportem, wpływ zieleni na poprawę jakości powietrza oraz odnawialne źródła energii. Wszystkie warsztaty były bezpłatne. Organizatorem projektu jest Fundacja Otwarty Plan , której działania edukacyjne realizowane są w ramach dotacji uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

   

▼ Pożegnanie

 

"Dzięki Ci, że dałeś nam czas.
Dzięki, że słuchasz i oglądasz nas"

 

Z głębokim żalem żegnamy śp. Annę Szałapak, wybitną krakowską artystkę i absolwentkę naszego liceum.

 

 

▼ III KONGRES ZAGRANICZNYCH BADACZY DZIEJÓW POLSKI

 

11 października 2017 roku w Auditorium Maximum nasi uczniowie uczestniczyli w niezwykle doniosłym dla polskiej nauki wydarzeniu – III Kongresie Zagranicznym Badaczy Dziejów Polski. Jest to jedyny tego rodzaju Kongres w Polsce, który odbywa się raz na pięć lat. Skupia on badaczy polskich dziejów i kultury ze wszystkich kontynentów.

▼ PIERWSZE ZEBRANIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

W dniu 28 września 2017 roku w X Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Krakowie odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Spośród zgłoszonych kilkunastu kandydatów tylko pięć osób otrzymało mandaty do reprezentowania społeczności uczniowskiej. W progi Samorządu Uczniowskiego zostali przyjęci: Piotr Strzała, Paulina Lesiewicz, Maciej Urbaniak, Julia Waszkiewicz, Marta Prajsnar. Wybranym uczniom serdecznie gratulujemy!

W związku z pojawieniem się nowych członków przyszedł czas na przekazanie władzy w Samorządzie Uczniowskim młodszym kolegom. W piątek tj. 6 października miało miejsce I zebranie Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych. Wybrano nowe wadze Samorządu Uczniowskiego oraz wspólnie opracowano plan pracy na rok szkolny 2017/2018.

▼ Przekaż 1% podatku
▼ Tu jesteśmy
▼ Jubileusz
▼ Nasze podróże
▼ SAMORZAD UCZNIOWSKI
▼ SZKOLNY PSYCHOLOG
▼ Biblioteka szkolna
▼ Ostoja przyrody
▼ Biuletyn Informacji Publicznej
▼ Projekty, w których bierzemy udział
© 2003-2004 | Tomasz Wieszczek | X Liceum Ogólnokształcące im. KEN | ul. Wróblewskiego 8, Kraków