Czwartek, 29 września 2016 roku
Adresy, telefony,nasze sukcesy
Information About the 10th Liceum in Cracow
Komisja Edukacji Narodowej
Podręczniki obowiązujące w roku szkolnym 2016 / 2017
Czyli jak do nas najwygodniej dojechać
Znani ludzie, którzy opuścili mury naszej szkoły
Kto uczy w X LO
Profile klas
Ważne daty w roku szkolnym
Zestawienie ważniejszych wydarzeń w obecnym roku szkolnym
Co nas czeka...
Regulamin rekrutacji. Informacje dla kandydatów
Zamówienia publiczne X LO w Krakowie
Administratorzy, redaktorzy...
 
▼ Zebrania z Rodzicami

6 września (wtorek) odbędą się zebrania rodziców uczniów klas pierwszych w auli szkolnej:
godz. 16:30 - klasy 1a, 1b, 1c 1d, 1e
godz. 17:30 - klasy 1f, 1g, 1h, 1i
7 września (środa) odbędą się zebrania rodziców uczniów klas drugich i trzecich o godz. 17-tej. 7 września o godz. 18-tej odbędą się zebrania trójek klasowych.

▼ Wyprawka szkolna - pomoc finansowa na zakup podręczników

Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2016 r., poz. 1045) w tym roku szkolnym, o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, mogą ubiegać się: uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Osoby uprawnione i zainteresowane proszone są o złożenie wniosku u pedagoga szkolnego do dnia 6 września.
Szczegółowe informacje, treść rozporządzenia, wzór wniosku znajdziecie Państwo na stronie Portalu Edukacyjnego: http://portaledukacyjny.krakow.pl oraz na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://men.gov.pl/

▼ Rozpoczęcie roku szkolnego

1 IX 2016 zapraszamy uczniów na rozpoczęcie roku szkolnego:
godz. 8.00 - klasy drugie i trzecie
godz. 9.00 - Msza Św. w kościele św. Floriana na ul. Warszawskiej
godz. 10.15 - klasy pierwsze - spotkanie w auli szkolnej z dyrekcją, a później w klasach z wychowawcami.
Po spotkaniu z wychowawcami odbędzie się test z języka angielskiego. Prosimy o zabranie długopisów.

▼ Egzaminy poprawkowe

HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH

23.08. (wtorek)
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym (część zewnętrzna)
godz. 9.00 sala 101 (aula)

24.08.(środa)
Egzamin maturalny część ustna z języka angielskiego
Godz. 9.00 sala 20a

29.08.(poniedziałek)
Egzaminy poprawkowe: matematyka, język rosyjski, język niemiecki
część 1 (pisemna) godz. 8.00 sala 1

Egzaminy poprawkowe: informatyka
Godz. 8.00 sala 22a
Harmonogram części ustnej będzie ogłoszony po części pisemnej

30.08. (wtorek)
Egzaminy poprawkowe: fizyka
Godz. 8.00 sala 1

▼ Informacja o pracy sekretariatu szkoły

W okresie wakacji przyjmowanie stron we wtorki i czwartki w godz. 10.00. - 13.00.

▼ Klasy patronackie
▼ Przekaż 1% podatku
▼ Tu jesteśmy
▼ Jubileusz
▼ Nasze podróże
▼ SAMORZAD UCZNIOWSKI
▼ SZKOLNY PSYCHOLOG
▼ Biblioteka szkolna
▼ Ostoja przyrody
▼ Biuletyn Informacji Publicznej
▼ Projekty, w których bierzemy udział
© 2003-2004 | Tomasz Wieszczek | X Liceum Ogólnokształcące im. KEN | ul. Wróblewskiego 8, Kraków